Välkommen till Hanssons Åkeri i Örebro AB

Företaget som har anor från 1917 har idag inriktat verksamheten på distribution, fjärrtransporter, transport av miljöfarligt avfall samt anläggningstransporter. 

Vi erbjuder även omlastning och kort/långtidslagring.                                                                         


Vår affärsidé bygger på att närheten till kunden skall vara i fokus och att alltid finna lösningen som passar Dig som kund.  Som delägare i Närkefrakt har vi tillgång till ett nationellt transportnätverk och tillsammans med ett antal externa åkerier når vi även övriga Norden.